doen

Meer ruimte voor boer en visser!

stel je produceert 4x teveel

En door klimaat ramp wordt 50% van alle voedsel door extreme droogte / hitte / tornado verwoest

Dan hou je nog 2x over

Daar Kun je arme landen mee helpen die niet climaatproof zijn

Dieren in natuurgebieden die totaal zijn verwoest door droogte / hitte Kun je bij voeren

Prijs voedsel voor eigen mensen blijft laag

En voedselbank functioneer alleen bij overschotten

Een beetje het Jozef systeem
Stel je voor je produceert precies wat de milieu clubs willen 100%. Bij een climaat ramp krijg je dan echt chaos